Garantía

Tarifes

Producte

Preu Anual*

Tirant Prime 2.600 €

Serveis addicionals complementaris

Servei

Preu Anual*

Servei de Consultoria Privada
(màxim 30 preguntes anuals / 7 àrees)
799 €
Gestor de Despatx Plus 599 €
Servei de Tirant Analytics 699 €
Servei Petició de Formularis 499 €
Gestor Personalitzat 399 €

(*) Preus IVA no inclòs.