Garantía

Preus de la base de dades de la Editorial Tirant

Producte

Preu Anual*

Tirant Online 1.598 €
Tirant Online Premium 2.200 €

Serveis addicionals complementaris

Servei

Preu Anual*

Servei de Consultoria Privada
(màxim 30 preguntes anuals / 7 àrees)
799 €
Gestor de Despatx Plus 599 €
Servei de Tirant Analytics 699 €
Servei Petició de Formularis 499 €
Gestor Personalitzat 399 €

(*) Preus IVA no inclòs.